Địa phương của Việt Nam và Campuchia ký kết hợp tác
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Qua 5 năm thực hiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực, ba tỉnh An Giang (Việt Nam), Kandal và Takeo (Campuchia) đã góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước.

Nhiều hoạt động phong phú thiết thực được phối hợp tổ chức như tuyên truyền pháp luật, phát triển khu kinh tế của khẩu biên giới; hoạt động thương mại, tổ chức hội chợ quảng bá hàng hóa chất lượng cao, trao đổi kinh nghiệm trong thương mại, nông nghiệp; hỗ trợ người nghèo; hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, giao lưu, thăm hỏi lẫn nhau nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc, ngày thành lập mặt trận của cả hai nước…

Hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang với Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Kandal và tỉnh Takeo về xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển đã góp phần củng cố, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác bền vững cùng phát triển giữa ba tỉnh, góp phần củng cố vững chắc quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam-Campuchia.

Bên cạnh đó, các đơn vị chức năng của cả ba tỉnh còn tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện đúng các quy định pháp luật về biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân ở khu vực biên giới qua lại làm ăn, du lịch và thăm thân nhân…

Ông Huỳnh Công Mước, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang đánh giá bản ghi nhớ hợp tác xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển là minh chứng cụ thể của tình đoàn kết, hữu nghị bền chặt giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia cũng như ba tỉnh An Giang, Kandal và Takeo.

Chương trình hợp tác xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển sẽ tiếp tục đạt được những bước tiến mới, góp phần vào sự phát triển chung của ba tỉnh trong tiến trình hội nhập quốc tế và khu vực.

Ngài Nu Sakhon – Phó tỉnh trưởng, Phó Chủ tịch Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Kandal; ngài Kin Nét – Ủy viên Hội đồng tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Takeo cảm ơn các cấp lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh An Giang đã tạo điều kiện giúp đỡ nhân nhân Campuchia ở hai tỉnh và tin tưởng mối quan hệ hợp tác ngày thêm bền chặt.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng chứng kiến lễ lý kết bản ghi nhớ “Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển” giai đoạn 2014-2019 giữa ba tỉnh An Giang (Việt Nam), Kandal và Takeo (Campuchia).

Theo Thông tấn xã Việt Nam