Điều chỉnh giá: Chủ đầu tư, nhà thầu tự chịu trách nhiệm!
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo Bộ Xây dựng, điều chỉnh giá vật liệu được tính cho khối lượng thi công xây lắp từ năm 2007 chịu ảnh hưởng của biến động giá vật liệu xây dựng làm tăng chi phí xây dựng công trình ngoài khả năng kiểm soát của chủ đầu tư và nhà thầu. Điều chỉnh giá vật liệu xây dựng bao gồm cả điều chỉnh tăng và điều chỉnh giảm. Dự toán chi phí xây dựng bổ sung xác định bằng cách tính bù trừ chi phí vật liệu trực tiếp (điều chỉnh tăng đối với vật liệu tăng giá, điều chỉnh giảm đối với vật liệu giảm giá).

Việc xác định cụ thể biến động giá vật liệu xây dựng của công trình do chủ đầu tư và nhà thầu xác định và tự chịu trách nhiệm. Các cơ quan quản lý chỉ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra các chủ đầu tư, các nhà thầu thực hiện trong phạm vi chức năng, thẩm quyền được qui định.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng nhận định: “Việc điều chỉnh bổ sung dự toán xây dựng công trình, giá gói thầu, giá hợp đồng xây dựng do biến động giá vật liệu xây dựng phải được thể hiện rõ trong nội dung hợp đồng xây dựng khi hai bên ký kết để làm cơ sở điều chỉnh, thanh toán trong quá trình thực hiện hợp đồng“.

Tuy nhiên, theo Cục trưởng Cục Giám định và quản lý chất lượng công trình giao thông Nguyễn Ngọc Long – “việc qui định chủ đầu tư có trách nhiệm trong việc xác định giá có mặt tích cực là làm cho chủ đầu tư được chủ động, nhưng mặt trái của nó là dễ tạo ra những lỗ hổng trong công tác quản lý, tạo điều kiện dẫn đến các vi phạm hoặc bị đánh giá là vi phạm“.

Còn Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam Phạm Sỹ Liêm thì cho rằng, để thực hiện được chỉ đạo của Thủ tướng còn cần sự điều hành hàng ngày cụ thể để tháo gỡ từng vướng mắc chứ không chỉ dừng lại ở mức ra văn bản và “phối hợp“! Thế nhưng, ai là người điều hành thì chưa rõ – vì người điều hành phải am hiểu vấn đề, có đủ quyền lực (đặc biệt về tài chính) và dám quyết đoán, dám chịu trách nhiệm. Phải chăng nên cấp tốc thành lập một lực lượng đặc nhiệm (task force) để giải quyết tình hình?”!

Nguồn: Báo Điện tử Việt Nam Nét