Điều kiện kinh doanh khí tại thị trường Việt Nam
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Điều kiện đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí

1- Thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và phải đáp ứng các điều kiện như: Có cầu cảng thuộc hệ thống cảng Việt Nam thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc có hợp đồng thuê cầu cảng tối thiểu 05 năm; có kho tổng dung tích các bồn chứa tối thiểu 3.000 m3 đối với LPG; 6.000 m3 đối với LNG; 200.000 Sm3 đối với CNG thuộc sở hữu thương nhân hoặc đồng sở hữu hoặc thuê của thương nhân kinh doanh khí tối thiểu 01 năm đối với LPG và 05 năm đối với LNG và CNG để tiếp nhận khí từ tàu hoặc phương tiện vận chuyển khác.

2- Đối với thương nhân sản xuất, nhập khẩu LPG ngoài đáp ứng các điều kiện nêu trên này cần phải đáp ứng các điều kiện sau: có số lượng chai LPG các loại (không tính chai LPG mini) đủ điều kiện lưu thông trên thị trường thuộc sở hữu của thương nhân với tổng dung tích chứa tối thiểu 3.930.000L; có trạm nạp LPG vào chai thuộc sở hữu được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoặc có hợp đồng thuê nạp LPG vào chai với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối khác.

Sau 2 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG, phải có trạm nạp LPG vào chai thuộc sở hữu của thương nhân; có hệ thống phân phối LPG bao gồm cửa hàng bán LPG chai hoặc trạm cấp LPG hoặc trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoặc khách hàng công nghiệp và có tối thiểu 40 tổng đại lý hoặc đại lý kinh doanh LPG đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Nghị định này;

3- Đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG ngoài đáp ứng các điều kiện tại phần (1) nêu trên phải có cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ hệ thống phân phối LNG, bao gồm: sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê xe bồn LNG hoặc đường ống vận chuyển LNG tối thiểu 1 năm; sở hữu trạm cấp LNG hoặc trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện;

4- Đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu CNG ngoài đáp ứng các điều kiện tại phần (1) nêu trên này còn phải có cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ hệ thống phân phối CNG, bao gồm: sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê xe bồn CNG hoặc đường ống vận chuyển CNG vào phương tiện vận tải được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

Theo Nghị định, giá bán khí áp dụng theo cơ chế giá thị trường có sự kiểm soát của Nhà nước do thương nhân kinh doanh khí đầu mối quyết định sau khi nộp các loại phí, lệ phí theo quy định của pháp luật hiện hành; thực hiện các biện pháp bình ổn giá của cấp có thẩm quyền công bố theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 05 năm 2016 và thay thế Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng và Điều 2 Nghị định số 118/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng. Những quy định trước đây về quản lý kinh doanh khí trái với quy định tại Nghị định này đều bị bãi bỏ./.

Nguồn: Báo điện tử Đại biểu nhân dân