DN có tài sản đầu tư, mua sắm dưới 1 tỷ đồng không được in hoá đơn
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Đó là một trong những nội dung tại văn bản số 5485/BTC-TCT của Tổng cục Thuế hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố thực hiện.

Thời gian vừa qua, Bộ Tài chính đã nhận được phản ánh vướng mắc của một số cục thuế về việc áp dụng Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31-12-2013 của Bộ Tài chính về thuế GTGT liên quan đến việc đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế với doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập.

Để thống nhất thực hiện, Bộ Tài chính nêu rõ với doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có dự án đầu tư không thuộc đối tượng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư nhưng có phương án đầu tư được người có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt mà mức đầu tư từ 1 tỷ đồng trở lên thì thuộc đối tượng đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Khi gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế tới cơ quan Thuế quản lý trực tiếp cùng với hồ sơ đăng ký thuế, doanh nghiệp, hợp tác xã đồng thời gửi đến cơ quan Thuế phương án đầu tư được người có thẩm quyền ra quyết định đầu tư phê duyệt (bản photocopy có đóng dấu sao y bản chính) cùng với văn bản cam kết đầu tư, mua sắm tài sản cố định máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên trong thời gian 12 tháng.

Nguồn: Báo Hải quan Online