DN trên 10 lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp, khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc mất việc thì được xét hưởng các chế độ bảo hiểm (trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề, hỗ trợ tìm việc…) theo thời gian đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Sau 1-1-2009, người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp, khi mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động sẽ được hưởng bảo hiểm thất nghiệp và trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm đối với thời gian đã làm việc tại doanh nghiệp trước 1-1-2009 mà chưa nhận trợ cấp mất việc hoặc trợ cấp thôi việc.

Nguồn: Báo Pháp luật TP HCM