Doanh nghiệp có vốn 15 tỷ đồng trở lên mới được in hóa đơn
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Cụ thể, sửa đổi mức vốn điều lệ đối với doanh nghiệp được tự in hóa đơn kể từ khi có mã số thuế từ 1 tỷ đồng thành 15 tỷ đồng trở lên tính theo số vốn đã thực góp đến thời điểm thông báo phát hành hóa đơn. Doanh nghiệp, tổ chức cung ứng phần mềm hoá đơn phải báo cáo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lí về việc cung cấp phần mềm hoá đơn theo quý thay vì theo 6 tháng 1lần. Đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế phải chuyển sang mua hóa đơn có thời hạn của cơ quan thuế. Cá nhân không còn được tạo hóa đơn đặt in mà chuyển sang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế. Doanh nghiệp nhận in hóa đơn đặt in phải báo cáo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lí về việc nhận in hóa đơn theo quý thay vì 6 tháng 1 lần.

Ngoài ra Thông tư cũng quy định chi tiết tiêu chí về doanh nghiệp rủi ro; hướng dẫn về việc lập hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền…

Quy định trên được ban hành nhằm phòng ngừa các rủi ro, gian lận liên quan đến hóa đơn, theo cơ quan thuế, nảy sinh nhiều trong thời gian qua.

Phong Lan
Nguồn: http://tinnhanhchungkhoan.vn/phap-luat/doanh-nghiep-co-von-15-ty-dong-tro-len-moi-duoc-in-hoa-don-96101.html