Doanh nghiệp đổi tên và chủ sở hữu tài sản phải nộp thuế trước bạ
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Cụ thể, trường hợp đổi tên và thay đổi toàn bộ cổ đông sang lập (áp dụng với công ty cổ phần có cổ đông sáng lập) hoặc thay đổi toàn bộ cổ đông sở hữu vốn điều lệ lần đầu (đối với công ty cổ phần không có cổ đông sáng lập) hoặc toàn bộ thành viên công ty (đối với loại hình DN khác) hoặc DN tư nhân.

Ngoài ra, các trường hợp đổi tên và chuyển đổi loại hình DN như: Công ty TNHH chuyển đổi thành công ty cổ phần theo phương thức bán toàn bộ vốn góp cho một số tổ chức, cá nhân; Công ty cổ phần chuyển đổi thành công ty TNHH MTV theo phương thức một tổ chức hoặc cá nhân không phải là cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của tất cả cổ đông công ty… thì phải nộp lệ phí trước bạ.

Cũng theo quy định của Bộ Tài chính, tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ phải đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng do việc chia, tách, cổ phần hóa, hợp nhất, sáp nhập, đổi tên tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Theo Báo Hải quan