Doanh nghiệp áp lương tối thiểu mới từ 1/10
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.


Thông tư quy định, đối tượng áp dụng là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; viên chức quản lý hưởng lương trong các doanh nghiệp, bao gồm thành viên hội đồng quản trị, thành viên hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty, tổng giám đốc, giám đốc, phó tổng giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng, kiểm soát viên và những người làm công tác quản lý khác hưởng lương.  

Mức lương tối thiểu vùng mới được quy định cao nhất là 2.000.000 đồng/người/tháng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng 1; mức 1.780.000 đồng/người/tháng đối với vùng 2; mức 1.550.000 đồng/người/tháng đối với vùng 3 và mức 1.400.000 đồng/người/tháng đối với vùng 4.

Thông tư cũng nêu rõ, khi áp dụng các quy định tại thông tư này, doanh nghiệp không được xoá bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, tiền lương hoặc phụ cấp làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/10/2011.

Nguồn: Báo Điện tử Diễn đàn doanh nghiệp