Đủ 3 điều kiện sẽ được mua bán ngoại tệ với NHNN
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo đó, tất cả các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nếu đáp ứng đủ 3 điều kiện sau đều được đăng ký thiết lập quan hệ giao dịch hối đoái (mua bán ngoại tệ) với Ngân hàng Nhà nước.

Cụ thể, là tổ được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng; được Ngân hàng Nhà nước cấp phép hoạt động, kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường Việt Nam; có hệ thống máy móc, thiết bị và phương tiện giao dịch hối đoái như hệ thống Reuters hoặc các phương tiện khác được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận trong từng thời kỳ.

Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã được Ngân hàng Nhà nước công nhận là thành viên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành tiếp tục thực hiện giao dịch hối đoái với Ngân hàng Nhà nước, tuy nhiên phải cập nhật hồ sơ theo các quy định tại Điều 6 Thông tư này trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Thông tư có hiệu lực.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký./.

Nguồn: TTXVN