Dự báo EPS của TRC năm 2009 sẽ là 5.494 đồng
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Dự báo kết quả kinh doanh 2009

Hoạt động kinh doanh cao su

Sản lượng tiêu thụ: Chúng tôi dự báo sản lượng tiêu thụ trong quý IV/2009 của Taniruco có thể đạt mức 4.773 tấn, đưa tổng sản lượng tiêu thụ cao su khai thác cả năm 2009 lên mức 13.183 tấn theo như kế hoạch Công ty đã đặt ra.

Giá bán cao su: Nếu giá cao su trung bình trong 2 tháng cuối năm vẫn ổn định ở mức 38 triệu đồng/tấn như hiện nay thì doanh thu từ hoạt động kinh doanh cao su của Taniruco trong quý IV/2009 có thể đạt 177,7 tỷ đồng, đưa tổng doanh thu kinh doanh cao su cả năm 2009 lên mức 428,5 tỷ đồng.

Hoạt động thanh lý vườn cây

Trong quý III/2009, Taniruco đã thanh lý 150 ha cao su, mang lại khoản lợi nhuận bất thường khoảng 12,7 tỷ đồng, trong đó 8,7 tỷ đồng lợi nhuận đã được hạch toán trong quý 3/2009 và 4 tỷ đồng còn lại dự kiến sẽ được hạch toán trong quý IV/2009.

Đồng thời, trong tháng 11/2009, Công ty dự kiến sẽ tổ chức đấu giá bán thanh lý tiếp 150 ha vườn cây cao su và 50% lợi nhuận từ thanh lý vườn cây này sẽ được hạch toán vào lợi nhuận trong quý IV/2009.

Nếu giá bán gỗ cao su vẫn tương đương với mức giá bán gỗ trong tháng 9/2009, thì lợi nhuận từ hoạt động thanh lý vườn cây của Taniruco trong quý IV/2009 có thể sẽ đạt mức tương đương với quý III và Công ty có thể sẽ ghi nhận thêm khoảng 6,3 tỷ đồng lợi nhuận bất thường.

Điều chỉnh kết quả dự báo

Do biến động giá cao su cũng như lợi nhuận bất thường đến từ hoạt động thanh lý vườn cây của Taniruco, chúng tôi điều chỉnh dự báo kết quả hoạt động kinh doanh của Taniruco trong năm 2009 như sau:

Chỉ tiêu Theo báo cáo cập nhật Quý II/2009 Dự báo điều chỉnh

Doanh thu (tỷ đồng) 400,68 428,5

LNST (tỷ đồng) 147,27 164,8

EPS (đồng) 4.909 5.494

Khuyến nghị đầu tư

Chúng tôi vẫn tiếp tục giữ nguyên quan điểm khuyến nghị mua và nắm giữ đối với cổ phiếu TRC ở mức giá hiện tại cho cả mục tiêu đầu tư ngắn và dài hạn.

Đồng thời, chúng tôi điều chỉnh mức giá kỳ vọng từ 63.200 đồng/cổ phần lên 65.800 đồng/cổ phần đối với cổ phiếu TRC.

Cổ phiếu TRC hiện đang được giao dịch với PE kỳ vọng năm 2009 là 8,9 lần (theo mức giá tại ngày 18/12/2009).

Số liệu được tổng hợp và phân tích bởi BVSC, chỉ mang tính tham khảo

Nguồn: Báo Điện tử Đầu tư