Dự thảo Nghị định điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Dự thảo Nghị định điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH đối với người lao động có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định trên cơ sở chỉ số giá sinh hoạt của từng thời kỳ. Đối tượng áp dụng là người lao động đang tham gia BHXH hoặc đang bảo lưu thời gian tham gia BHXH có thời gian đóng theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, từ ngày 1/1/2007 trở đi hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội tính trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng bình quân hàng năm theo quy định.

Click vào đây để tải toàn văn  Dự thảo Nghị định. Doanh nhân và doanh nghiệp có thể đóng góp qua www.vibonline.com.vn 

VIB Online