Dừng tiếp nhận hồ sơ thẩm định quy hoạch của tỉnh, thành
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo đó, trong thời gian chờ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP của Chính phủ vừa ban hành ngày 11.1.2008 có hiệu lực, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tạm dừng việc tiếp nhận hồ sơ thẩm định các quy hoạch thuộc thẩm quyền thẩm định của UBND các tỉnh, thành phố và các bộ. Đối với các quy hoạch đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận và gửi hồ sơ xin ý kiến các cơ quan liên quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ chuyển trả hồ sơ và ý kiến các cơ quan về cơ quan trình quy hoạch để tiếp tục thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Đối với các quy hoạch đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp tư vấn thẩm định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ khi nhận được hồ sơ giải trình bổ sung theo yêu cầu của hội nghị tư vấn thẩm định quy hoạch đến thời điểm Nghị định  04/2008/NĐ-CP có hiệu lực thi hành; các quy hoạch bổ sung, hồ sơ sau thời điểm Nghị định  04/2008/NĐ-CP có hiệu lực, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ chuyển lại toàn bộ hồ sơ để cơ quan có thẩm quyền xử lý tiếp.

Nguồn: Báo Thương mại