Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 4 tăng nhẹ
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Số liệu tù Tổng cục Thống kê, tính chung 4 tháng năm 2009, giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước đạt 208.991 tỷ đồng, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2008.

Trong tháng, khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 13.370 tỷ đồng, khu vực ngoài nhà nước đạt 20.141 tỷ đồng, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 21.958 tỷ đồng, tăng lần lượt 4%, 9,1% và 3,1% so với cùng kỳ năm 2008.

Nếu tính theo địa bàn, có thể thấy giá trị sản xuất công nghiệp tại hầu hết các tỉnh, thành phố lớn trong tháng 4 này đều tăng nhẹ so với tháng 3/2009.

Nguồn: Báo Hà Nội mới