Giá trị XK cao su giảm gần 33%
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Khối lượng cao su XK tăng tại một số thị trường lớn Trung Quốc (2,98%), Malaysia(11,56%) và Ấn Độ (20,53%).

Cũng theo Bộ NN&PTNT, ước khối lượng NK cao su trong tháng 1- 2014 đạt 33 nghìn tấn, với giá trị đạt 67 triệu USD, tăng 3,17% về lượng nhưng giảm 13,8% về giá trị so với tháng 1-2013.

Năm 2013, thị trường NK cao su chủ yếu từ các nước như Hàn Quốc (chiếm 21%), Campuchia (14,7%) và Nhật Bản (12,2%).

Theo Báo Hải quan