Giải ngân vốn ODA năm nay sẽ trên 2 tỉ đô la
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Tổng giá trị giải ngân vốn ODA trên địa bàn cả nước 6 tháng đầu năm đạt 1,1 tỉ đô la Mỹ, bằng 58% kế hoạch giải ngân năm 2008, trong đó vốn vay đạt 970 triệu đô la Mỹ, vốn viện trợ không hoàn lại đạt 130 triệu đô la Mỹ.Các dự án vốn vay ngành điện, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn có mức giải ngân tương đối cao Một số dự án vốn vay trong lĩnh vực phát triển đô thị, y tế, giáo dục, tài chính, ngân hàng chưa đạt mức đề ra.

Theo Báo GTVT