Giải pháp nâng cao chất lượng thoả ước lao động tập thể
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Hoàng Ngọc Thanh nêu rõ: Thoả ước lao động tập thể( TƯLĐTT) là một trong những chế định quan trọng Bộ Luật lao động, có vai trò hết sức quan trọng trong quan hệ lao động và hoạt động công đoàn trong doanh nghiệp. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để doanh nghiệp ký hợp đồng lao động với người lao động, tạo nên sự cộng đồng trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động thực hiện quyền và nghĩa vụ phát sinh trên cơ sở pháp luật lao động, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của các bên trong quan hệ lao động. Trên cơ sở đó, xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định cùng hợp tác vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, của ngành. 
     
Phó Chủ tịch Hoàng Ngọc Thanh cho biết: Các cấp Công đoàn đã nỗ lực đóng góp trong hoạt động xây dựng pháp luật về TƯLĐTT và tổ chức thực hiện TƯLĐTT với mục tiêu nâng cao số lượng và chất lượng TƯLĐTT, nhất là đối với các doanh nghiệp khu vực kinh tế đầu tư nước ngoài và tư nhân. Tuy nhiên, trong thực tế, tỷ lệ doanh nghiệp có TƯLĐTT trong khu vực ngoài quốc doanh còn thấp, khoảng 20%; chất lượng TƯLĐTT không cao, nội dung chủ yếu sao chép luật mà rất ít thương lương, ký kết được những điều khoản có lợi hơn cho người lao động; TƯLĐTT ngành vẫn chưa được áp dụng. Phó Chủ tịch nhấn mạnh, trong điều kiện kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế ngày một sâu rộng, Tổng LĐLĐ Việt Nam xác định việc củng cố phát triển, nâng cao chất lương nội dung của TƯLĐTT là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn và đẩy mạnh thương lượng tập thể không chỉ trong phạm vi một doanh nghiệp mà tiến tới phạm vi ngành. 
     
Tại Hội thảo các đại biểu tập trung trao đổi, giới thiệu kinh nghiệm thương lượng tập thể và đề xuất giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, số lượng TƯLĐTT, đề ra hướng đi, cách làm hiệu quả, thích hợp với đặc điểm, điều kiện Việt Nam./.

Theo TTXVN