Giấy phép con mang tên “không phản đối”
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Đây là nội dung được Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) đưa ra trong báo cáo tổng kết gửi UBCKNN mới đây.

Trong bản báo cáo, VAFI chỉ ra, “có nhiều loại giấy phép không có trong Luật nhưng trên thực tế vẫn phải có thì DN mới được phép làm”.

Ví dụ việc trả cổ tức bằng cổ phiếu, theo qui định hiện hành thì DN chỉ nộp hồ sơ để báo cáo UBCKNN, còn những công việc cụ thể thì thuộc trách nhiệm của các trung tâm giao dịch chứng khoán (GDCK), trung tâm lưu ký, nhưng trên thực tế thì các DN vẫn phải chờ ý kiến từ UBCKNN trả lời với 1 loại “giấy phép con có tên gọi là giấy phép không phản đối”.

Do đó, theo VAFI, UBCKNN cần tiến hành đánh giá lại hệ thống giấy phép hiện nay theo hướng: Cắt bỏ 70% lượng giấy phép thừa; Kiên quyết thực hiện phân cấp quản lý cho các trung tâm giao dịch, Sở GDCK; Tập trung 80% nhân lực và quỹ thời gian của CBCNV thuộc Uỷ ban vào công tác giám sát thị trường và hoạch định chính sách.

Đồng thời, UBCKNN cần nhanh chóng tiến hành việc cổ phần hoá các trung tâm GDCK theo hướng sáp nhập, lựa chọn sở GDCK nước ngoài cộng với các nhà đầu tư tài chính. Tránh sự can thiệp hành chính hàng ngày vào công việc của các Sở GDCK.

Luớt sóng bằng vốn đi vay cực kỳ nguy hiểm

Báo cáo của VAFI nhận định: Khi việc đi vay tiền để đầu tư chứng khoán đã phát triển thành phong trào nó đã nhanh chóng tạo cầu ảo cực lớn, tạo những giao dịch mua bán chứng khoán cực kỳ ngắn hạn bằng vốn đi vay. Luớt sóng bằng vốn đi vay cực kỳ nguy hiểm so với vốn tự có.

Theo VAFI, Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục có chính sách hạn chế và tiến tới chấm dứt việc cho vay vốn dưới nhiều hình thức trong nghiệp vụ đầu tư chứng khoán. Đề ra lộ trình giảm dần dư nợ cho vay đầu tư chứng khoán. Dư nợ chứng khoán chỉ nên chiếm 10%/vốn điều lệ của một ngân hàng từ 30/12/2008 và tới thời điểm 30/9/2009 dư nợ phải được kết thúc.

Đồng thời, UBCKNN cần chỉ đạo kiên quyết việc thực hiện tách bạch tài khoản của nhà đầu tư ra khỏi tài khoản của công ty chứng khoán với mốc thời gian là 1/10/2008 như đã công bố.

UBCKNN nên đề xuất với Chính phủ qui định về bắt buộc bảo lãnh phát hành ra công chúng trong mọi trường hợp nhằm đảm bảo nguồn cung cổ phiếu hợp lý và có chất lượng cho TTCK.