Giãn, giảm 11.000 tỷ đồng tiền thuế VAT cho doanh nghiệp
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Vì được gia hạn trong sáu tháng nên thuế VAT tháng 4, 5 và 6 sẽ nộp tương ứng vào tháng 11, 12/2012 và tháng 1/2013.

Tổng cục Thuế đã có văn bản hướng dẫn chi tiết các vướng mắc của một số cục thuế địa phương về tiền thuế VAT mà doanh nghiệp được gia hạn. Theo quy định, để tháo gỡ khó khăn cho thị trường, giải quyết hàng tồn kho, Chính phủ đã ban hành nghị quyết gia hạn thuế VAT tháng 4, 5 và 6 trong sáu tháng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động.

Do vậy, nếu doanh nghiệp nào đã nộp số thuế được gia hạn thì cục thuế hướng dẫn doanh nghiệp lựa chọn bù trừ giữa số tiền thuế đã nộp với các khoản thuế phải nộp khác, hoặc cục thuế hoàn lại số thuế được gia hạn đó cho doanh nghiệp.

Số tiền này có thể coi là khoản tín dụng với lãi suất 0%, góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

Cùng với quyết định miễn thuế thu nhập cá nhân bậc 1 và thực hiện giảm 30% cho một số đối tượng đủ tiêu chuẩn, việc giãn thuế VAT đã góp phần giảm tỷ lệ hàng tồn kho từ 36% xuống 24%.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ