Gỡ vướng đối tượng áp thuế tự vệ
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo Quyết định 5987/QĐ-BTC ngày 23-8-2013 về việc áp dụng thuế tự vệ chính thức đối với dầu tinh luyện NK, phạm vi hàng hóa chịu thuế tự vệ được mở rộng hơn so với Quyết định tạm thời số 2564/QĐ-BTC ngày 22-4-2013.

Cụ thể, Quyết định 5987/QĐ-BTC bao gồm toàn bộ sản phẩm dầu nành tinh luyện và dầu cọ tinh luyện, có hiệu lực từ ngày 7-9-2013. Quyết định này không đề cập đến việc truy thu đối với sản phẩm được mở rộng thêm so với diện sản phẩm của Quyết định tạm thời số 2564/QĐ-BTC.

Theo đó, Quyết định tạm thời số 2564/QĐ-BTC chỉ thu thuế tự vệ đối với dầu Stearin tinh luyện, dầu Olein IV57, không áp dụng hồi tố Quyết định 5987/QĐ-BTC đối với toàn bộ sản phẩm dầu nành tinh luyện và dầu cọ tinh luyện NK theo các tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 7-5-2013.

Theo Báo Hải Quan