Hà Nội: Đóng cửa 562 văn phòng đại diện nước ngoài
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Số còn lại do văn phòng tự đề nghị đóng cửa.

Như vậy, tính đến nay, tổng số văn phòng đại diện nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn Hà Nội là 1.250 văn phòng.

Thời gian qua nhiều văn phòng đại diện đã đóng góp tích cực cho hoạt động của công ty mẹ, giúp cho việc đẩy mạnh đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Một số văn phòng đại diện đang được đề nghị UBND thành phố tặng bằng khen như Kanematsu Corporation và Marubeni Corporation (Nhật Bản), Hitachi Asia Ltd (Xinhgapo), Ericsson International A.B (Thuỵ Điển), BP South East Asia (Anh)./.

Nguồn: TTXVN