Hà Nội: Gần 1/4 doanh nghiệp không có kế hoạch đầu tư năm 2009
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Nguyên nhân là vốn tự có của các doanh nghiệp vừa và nhỏ hạn chế, các khoản đầu tư phụ thuộc nhiều vào vốn vay ngân hàng trong khi lãi suất ngân hàng còn cao.

Bên cạnh đó, một bộ phận doanh nghiệp còn hạn chế trong công tác quản lý tài chính, khả năng lập phương án đầu tư chưa chuyên nghiệp nên không đáp ứng yêu cầu của ngân hàng.

Nguồn: Báo điện tử Pháp luật TP HCM