Hạn chế tăng trưởng tín dụng nóng
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Dư nợ cho vay theo các ngành kinh tế lên đến hơn 1 triệu tỉ đồng. Đáng chú ý là tăng trưởng tín dụng tập trung ở các lĩnh vực ẩn chứa rủi ro cao như chứng khoán, bất động sản và cho vay tiêu dùng. Nhiều ngân hàng thương mại có tốc độ tăng trưởng rất cao và mở rộng cho vay đối với các dự án lớn vượt quá khả năng thẩm định và quản trị rủi ro.

Năm 2008, Ngân hàng Nhà nước sẽ có nhiều biện pháp để kiểm soát tốc độ tăng trưởng và nâng cao chất lượng tín dụng. Mục tiêu năm 2008 là tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán không quá 32%. Tốc độ tăng trưởng tín dụng đối với nền kinh tế không quá 30%.

Nguồn: Báo Người Lao động