Hàng chục bộ hồ sơ xin thành lập ngân hàng
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

bộ hồ sơ đủ điều kiện đã được cấp phép thành lập và hoạt động là Ngân hàng TMCP Liên Việt và Ngân hàng TMCP Tiên Phong. 21 bộ hồ sơ còn lại nếu đáp ứng được đủ các điều kiện sẽ được xem xét thành lập.

30 bộ hồ sơ của ngân hàng nước ngoài, bao gồm chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng thành lập 100% vốn nước ngoài cũng đang được xem xét.

Nguồn: Báo Hà Nội mới