Hoạt động bảo vệ môi trường sẽ được ưu đãi thuế
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Cụ thể, các DN, hợp tác xã thực hiện dự án đầu tư hoạt động bảo vệ môi trường theo quy định sẽ được áp dụng thuế suất 10% trong suốt thời gian hoạt động đối với phần thu nhập có được từ dự án. DN thành lập mới hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo.
Trường hợp các DN thành lập mới từ dự án đầu tư hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ, được miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Tuy nhiên, các ưu đãi này chỉ áp dụng đối với phần thu nhập từ hoạt động bảo vệ môi trường; trường hợp DN, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường có các hoạt động sản xuất, kinh doanh khác thì phải hoạch toán riêng thu nhập để kê khai xác định đúng số thuế được ưu đãi.

Các DN có hoạt động xuất, nhập khẩu sẽ được miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị, phương tiện, dụng cụ, vật liệu nhập khẩu sử dụng trực tiếp trong việc thu gom, lưu giữ, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải; quan trắc và phân tích môi trường; sản xuất năng lượng sạch; năng lượng tái tạo.

Nguồn: Báo Điện tử Diễn đàn doanh nghiệp