Hội nghị toàn quốc về công tác quản lý sở hữu trí tuệ năm 2007
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Hội nghị tập trung vào các nội dung: tổng kết, đánh giá thực tiễn một năm triển khai hoạt động sở hữu trí tuệ trên phạm vi cả nước đồng thời trao đổi kinh nghiệm, bàn bạc để thống nhất và nâng cao hiệu quả của hoạt động này; Công tác pháp chế trong hoạt động sở hữu trí tuệ nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập; Quản lý sở hữu trí tuệ trong tình hình mới, những kinh nghiệm thành công và giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác quản lý sở hữu trí tuệ trong toàn bộ hệ thống, đáp ứng yêu cầu phát triển của giai đoạn mới. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Đình Tiến đã tham dự và phát biểu khai mạc Hội nghị. Thứ trưởng Lê Đình Tiến đánh giá cao chủ đề của Hội nghị năm nay vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính thực tiễn, nhằm đáp ứng các yêu cầu phát triển chung của đất nước, điều đặc biệt là Hội nghị năm nay được tổ chức tại vùng đất Tây Nguyên giàu truyền thống và mến khách, đồng thời thông báo một số kết quả quan trọng của hoạt động khoa học và công nghệ thời gian vừa qua phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, trong đó có đóng góp tích cực của hoạt động sở hữu trí tuệ. Hội nghị đã nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết công tác quản lý hoạt động sở hữu công nghiệp của cả nước giai đoạn 2002-2007 đã được trình bày tại Hội nghị.
Theo Cục SHTT