Hội thảo “Nâng cao năng lực thực thi luật và chính sách cạnh tranh”
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Về phía Việt Nam, Hội thảo sẽ có sự tham dự của Tiến sỹ Lê Danh Vĩnh Thứ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng Ban soạn thảo Luật Cạnh tranh, Ông Phan Thế Ruệ – Chủ tịch Hội đồng Cạnh tranh, Ông Bạch Văn Mừng – Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh và nhiều chuyên gia trong lĩnh vực cạnh tranh của Việt Nam đến từ các bộ, ngành, cơ quan quản lý ngành, trường đại học, viện nghiên cứu, hiệp hội ngành hàng.

Tiếp theo sự thành lập của Cục Quản lý cạnh tranh, Hội đồng Cạnh tranh được thành lập theo Nghị định 05/2006/ND-CP ngày 09/01/2006 của Chính phủ, là cơ quan nhà nước thứ hai về cạnh tranh, thực thi quyền lực nhà nước độc lập, có chức năng xử lý các hành vi hạn chế cạnh tranh. Hội đồng Cạnh tranh có 11 thành viên do Chính phủ bổ nhiệm có nhiệm kỳ 5 năm.

Hội thảo là diễn đàn trao đổi và thảo luận về các biện pháp nhằm thực thi luật và chính sách cạnh tranh một cách có hiệu quả. Với sự tham gia của các chuyên gia đến từ các bộ, ngành, học giả từ viện nghiên cứu và các trường đại học, doanh nghiệp Việt Nam và Pháp, đây là cơ hội để quảng bá và tuyên truyền luật và chính sách cạnh tranh Việt Nam. Biên bản ghi nhớ về hợp tác với Hội đồng Cạnh tranh Pháp được ký nhân dịp này là văn bản hợp tác quốc tế đầu tiên được ký giữa Hội đồng Cạnh tranh Việt Nam và cơ quan cạnh tranh nước ngoài, mở ra một thời kỳ mới về liên kết, trao đổi kinh nghiệm với các cơ quan cạnh tranh lâu đời khác trên thế giới.

Theo Bộ Công thương