Hướng dẫn đăng ký kế hoạch sản xuất, chế biến, nhập khẩu nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm xăng dầu
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo quy định chung, nguyên liệu để sản xuất, chế biến xăng dầu bao gồm: dầu thô, condensate, xăng có chỉ số octan cao, reformate, naphta và các chế phẩm, phụ gia khác; thương nhân sản xuất, chế biến xăng dầu phải đăng ký kế hoạch sản xuất, chế biến, nhập khẩu nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm xăng dầu theo hướng dẫn tại Thông tư; thương nhân sản xuất, chế biến xăng dầu được trực tiếp nhập khẩu hoặc uỷ thác thương nhân có giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, nhập khẩu nguyên liệu theo kế hoạch đăng ký được Bộ Công Thương xác nhận để phục vụ sản xuất, chế biến xăng dầu. Xem chi tiết Thông tư tại đây

Nguồn: Bộ Công thương