Hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Nghị định gồm 7 chương, 84 điều quy định chi tiết về phát triển nhà ở, trong đó có dự án phát triển nhà ở, nhà ở thương mại, phát triển và quản lý quỹ nhà ở công vụ, phát triển và quản lý nhà ở xã hội, xây dựng nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân. Nghị định còn quy định chi tiết về sở hữu, quản lý sử dụng nhà ở bao gồm nhà chung cư, biệt thự tại đô thị; giao dịch về nhà ở; quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài và của tổ chức, cá nhân nước ngoài; quản lý nhà nước về nhà ở.

Theo Nghị định, đối tượng được áp dụng là tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư phát triển nhà ở tại Việt Nam; cơ quan quản lý Nhà nước các cấp về lĩnh vực nhà ở…

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 8.8 tới.

(Theo Vietnam+)