Hướng tới “năm quyết định” 2010
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm tiếp theo, đảm bảo các tiền đề cho phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong giai đoạn sắp tới. Trước cơ hội và cũng là thách thức này, hoạt động của VCCI trong năm 2010 sẽ tập trung vào việc cải thiện môi trường kinh doanh, đặc biệt là môi trường kinh doanh tại các địa phương; hỗ trợ cho doanh nghiệp trong quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp, nhất là cung cấp thông tin và đào tạo doanh nghiệp theo xu hướng phát triển của thế giới, nâng cao năng lực quản trị nội bộ, phát triển nguồn nhân lực, đổi mới công nghệ, xây dựng và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp…

Đặc biệt, năm 2010, VCCI sẽ hoàn thành Đề án và dự thảo Nghị quyết về Doanh nhân Việt Nam với nội dung “ Phát huy vai trò doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ” trình Bộ Chính trị; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hành động của VCCI và cộng đồng doanh nghiệp thực hiện khi Nghị quyết được thông qua. Coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của VCCI năm 2010 và những năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, VCCI cũng tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hoạt động của các Diễn đàn doanh nghiệp và Hội đồng kinh doanh đã thành lập (Trung Quốc, Châu Phi, Nhật Bản, EU, Mỹ, Nga, Ai Len, Asean); thành lập và triển khai hoạt động Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Ấn Độ, diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – GMS và đưa các Cổng thương mại điện tử Việt Nam – Hoa Kỳ, Việt Nam – Nga vào hoạt động. Đề xuất Chính phủ đề án tổ chức các Diễn đàn kinh tế theo vùng kinh tế như: Diễn đàn kinh tế duyên hải phía Bắc, Tây Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long…

Đồng thời, tổ chức các hoạt động nhân sự kiện Việt Nam đảm nhận cương vị Chủ tịch ASEAN và VCCI đảm nhiệm cương vị ASEAN CCI như: ASEAN BIS 2010, đối thoại giữa ASEAN BAC với lãnh đạo các nước ASEAN, Giải thưởng doanh nghiệp ASEAN (ABA)…

Mai Ngoc
Nguồn: VCCI