JICA giúp Cục Đường sắt Việt Nam xây dựng Quy chuẩn và Bộ Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Nghiên cứu nhằm xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt, xây dựng bộ tiêu chuẩn quốc gia về đường sắt đô thị và chuyển giao công nghệ, kỹ thuật cho các cán bộ tham gia trong quá trình thực hiện nghiên cứu. Thời gian nghiên cứu là 15 tháng, kể từ tháng 2/2008.

Theo Bộ GTVT