Khai trương Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Đến dự Lễ khai trương có các vị lãnh đạo đại diện cho các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ/ngành; các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp; đại diện của các Đại sứ quán và tổ chức quốc tế; các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và Hà Nội.

Tại Lễ khai trương, đã công bố Nghị định số 122 của Chính phủ về thành lập Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia; các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về thành lập Hội đồng quản lý Quỹ và bổ nhiệm các thành viên của Hội đồng Quản lý, Giám đốc Cơ quan điều hành Quỹ.

Hội đồng quản lý Quỹ gồm 9 thành viên, có đại diện của các cơ quan quản lý, các viện nghiên cứu và trường đại học, do Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Đình Tiến làm Chủ tịch; cơ quan điều hành Quỹ do Ông Phan Hồng Sơn làm Giám đốc.

Tới dự và phát biểu tại Lễ khai trương, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Văn Phong đã giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản lý, Cơ quan điều hành Quỹ chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai ngay các hoạt động của Quỹ, góp phần phát huy cao nhất năng lực sáng tạo của cộng đồng khoa học và công nghệ Việt Nam, phục vụ cho sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ và kinh tế – xã hội nước nhà.

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia hoạt động không vì mục đích lợi nhuận; tạo điều kiện, nguồn lực cần thiết và môi trường thuận lợi để thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ; xây dựng đội ngũ cán bộ nghiên cứu có năng lực và trình độ cao, các nhóm nghiên cứu mạnh trong các lĩnh vực ưu tiên; tăng nhanh chất lượng nghiên cứu, sản phẩm khoa học và công nghệ đạt trình độ và chuẩn mực quốc tế; chuyển giao và ứng dụng nhanh các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn nhằm góp phần nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm Việt Nam và hiệu quả các hoạt động kinh tế – xã hội.

Quỹ tài trợ và cho vay đối với các tổ chức (viện, trường, doanh nghiệp,…) và cá nhân thực hiện các nhiêm vụ khoa học và công nghệ theo các hướng ưu tiên và quy chế hoạt động của Quỹ dưới các phương thức sau đây.

Tài trợ không hoàn lại hoặc một phần cho:

– Nghiên cứu cơ bản trong các lĩnh vực, tài trợ 100%;

– Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất, mới phát sinh có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn; các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có triển vọng nhưng có tính rủi ro; tài trợ không hoàn lại tối đa 100% kinh phí nghiên cứu khoa học;

– Các công nghệ nhập, có ý nghĩa kinh tế – xã hội quan trọng mà trong nước chưa tạo ra được; Nhà nước khuyến khích chuyển giao, sẽ tài trợ không hoàn lại tối đa 100% giá trị công nghệ;

– Xuất bản cho các công trình khoa học và công nghệ đối với kết quả của các đề tài , dự án chương trình nghiên cứu cơ bản và các nhiệm vụ do Quỹ tài trợ, tài trợ tối đa 100% chi phí xuất bản;

– Công bố công trình khoa học trên các tạp chí quốc tế có uy tín, tài trợ tối đa 100% phí công bố;

– Chi phí hợp lý liên quan trực tiếp đến đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng, mức tài trợ tối đa là 100%;

– Tài trợ học bổng nghiên cứu thuộc các lĩnh vực khoa học và công nghệ trọng điểm quốc gia, quy định trong Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ và các văn bản khác của Nhà nước;

– Tài trợ cho các nhà khoa học trẻ (không quá 35 tuổi) tham gia hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế và có báo cáo khoa học trình bày tại hội nghị, hội thảo;

– Tài trợ một phần cho các dự án sản xuất thử nghiệm không nằm trong kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ của Nhà nước, các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc hướng khoa học và công nghệ ưu tiên, do doanh nghiệp thực hiện, theo các quy định hiện hành.

Cho vay:

– Không lấy lãi đối với các dự án ứng dụng kết quả nghiên cứu và phát triển công nghệ được tạo ra trong nước;

– Với mức lãi suất thấp đối với các dự án đổi mới công nghệ, chú trọng đến công nghệ cao, công nghệ sạch, công nghệ tạo ra các sản phẩm có sức cạnh tranh cao.

Trên cơ sở “Nghị định 122” của Chính phủ, trong thời gian qua, một số văn bản hướng dẫn Nghị định cũng đã được Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các bộ ngành ban hành. Các văn bản này đã tạo hành lang pháp lý quan trọng cho Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia hoạt động theo định hướng của mô hình quản lý khoa học và công nghệ tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế.

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia hoạt động theo mô hình mới sẽ là một trong những “đột phá” trong quá trình đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ, phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và bối cảnh hội nhập quốc tế mà Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiến hành trong những năm vừa qua.

Sự ra đời và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia sẽ góp phần đáp ứng yêu cầu và mong đợi của cộng đồng khoa học và công nghệ Việt Nam, vì sự phát triển một nền khoa học và công nghệ theo hướng tiên tiến, hiệu quả và hội nhập.

Trong năm 2008, Quỹ sẽ triển khai hoạt động tài trợ và cho vay nêu ở trên, sau Lễ khai trương, Quỹ sẽ tổ chức thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về thủ tục và qui định cần thiết để các tổ chức và cá nhân đăng ký tài trợ đề tài nghiên cứu cơ bản trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên.

Hiện nay, Trụ sở của Quỹ đặt tại số nhà 38, Ngô Quyền, Hà Nội

Điện thoại: 84-4-9367750 hoặc 84-4-9365111; Fax: 84-4-9367751.

Nguồn: Bộ KH&CN