Không cần giấy phép “con” với mọi loại thủy sản xuất khẩu
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 2646/QĐ-BNN-QLCL ban hành một số biện pháp kiểm soát tăng cường trong kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu. Theo đó, Quyết định này chỉ áp dụng đối với các doanh nghiệp xuất khẩu (không trực tiếp sản xuất, chỉ thu mua, thuê gia công lô hàng thủy sản để xuất khẩu hoặc doanh nghiệp xuất khẩu ủy thác đứng tên nhà xuất khẩu trong Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm/chứng thư cấp cho lô hàng) khi xuất khẩu các lô hàng thực phẩm thủy sản (bao gồm cả thủy sản sống) thuộc diện phải kiểm tra, chứng nhận nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm theo quy định của Việt Nam hoặc nước nhập khẩu.

Một số thị trường đòi hỏi doanh nghiệp xuất khẩu lô hàng thủy sản phải kèm theo Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm, kiểm dịch và chứng thư (health certificate) theo quy định của nước nhập khẩu như: các lô hàng thủy sản và sản phẩm thủy sản xuất khẩu vào EU, Hàn Quốc, Trung Quốc, Liên bang Nga, Braxin, Peru, Chile, Polynesia thuộc Pháp, Macedonia, Serbia; các lô hàng nhuyễn thể hai mảnh vỏ xuất khẩu vào thị trường New Zealand; các lô hàng cua sống, đồ hộp thủy sản xuất khẩu vào thị trường Đài Loan; các lô hàng cá tra, basa xuất khẩu vào thị trường Papua New Guiniea.

Một số trường hợp khác, lô hàng thủy sản xuất khẩu phải xin Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn như: các lô hàng cá tra, basa; tôm sú nguyên con; tôm sú còn vỏ bỏ đầu xuất khẩu vào các thị trường được quy định tại Thông tư 09/2010/TT-BNNPTNT, Quyết định số 2568/QĐ-BNN-QLCL.; các lô hàng tôm, tôm nuôi, mực, cá tra, basa và sản phẩm chế biến từ các loài thủy sản này xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản, Canada theo quy định tại Quyết định 2654/QĐ-BNN-QLCL.

Danh sách các doanh nghiệp được phép xuất khẩu vào các thị trường tương ứng được Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản định kỳ cập nhật, đăng tải trên trang website http://www.nafiqad.gov.vn tại mục Danh sách doanh nghiệp xuất khẩu và quy định của thị trường nhập khẩu.

Cơ quan kiểm tra, chứng nhận nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm và kiểm dịch đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu (kể cả thủy sản sống) dùng làm thực phẩm thuộc diện phải kiểm tra, chứng nhận nhà nước khi xuất khẩu vào các thị trường là Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản và các Trung tâm Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc Cục này.

Tô Thành
Nguồn: Báo Điện tử Diễn đàn doanh nghiệp