Không thông tin về tỷ giá thị trường “chợ đen”
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo báo cáo ngày 24/4 của Ngân hàng Nhà nước, hiện nay trên thị trường có hiện tượng một số tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động đại lý đổi ngoại tệ nhằm kinh doanh ngoại tệ trái phép; một số doanh nghiệp đã thực hiện việc quảng cáo, niêm yết giá bằng ngoại tệ trong hoạt động cung cấp hàng hóa và dịch vụ.

Để chấn chỉnh tình trạng quảng cáo, niêm yết giá bằng ngoại tệ sai quy định và hoạt động thu đổi ngoại tệ trái phép, trên cơ sở các văn bản pháp luật hiện hành về quản lý ngoại hối, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản đề nghị các cơ quan hữu quan phối hợp xử lý, chỉ đạo các tổ chức tín dụng và các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước nghiêm túc thực hiện việc kiểm tra và chấn chỉnh các vi phạm liên quan.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước đã có Công văn số 2882/NHNN-QLNH và Công văn số 2881/NHNN-QLNH đề nghị Bộ Công an, Bộ Công thương và ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm tra việc quảng cáo, niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ, các hành vi mua, bán ngoại tệ trái phép của các tổ chức và cá nhân và xử lý những trường hợp vi phạm theo quy định hiện hành.

Nhà điều hành chính sách tiền tệ cũng có Công văn số 2878/NHNN-QLNH đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin – Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng chỉ đăng, phát các nội dung quảng cáo, niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ cho các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng được quảng cáo, niêm yết giá bằng ngoại tệ trên lãnh thổ Việt Nam. Ngoài những trường hợp nêu trên, tổ chức, cá nhân chỉ được thực hiện quảng cáo, niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ bằng đồng Việt Nam.

Đáng chú ý là Ngân hàng Nhà nước cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin – Truyền thông chỉ đạo, kiểm tra, yêu cầu các báo, đài không đăng tải, công bố các thông tin về tỷ giá mua bán ngoại tệ trên thị trường “chợ đen” và có biện pháp xử lý trong trường hợp cố tình vi phạm.

Tại Công văn số 2880/NHNN-QLNH, Thống đốc yêu cầu các chi nhánh tại các tỉnh, thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn thực hiện kiểm tra, xử lý các trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm quy chế đại lý đổi ngoại tệ theo Quyết định 21/2008/QĐ-NHNN và quy định về việc quảng cáo, niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ; thực hiện kiểm tra, thanh tra tại chỗ đối với các đại lý đổi ngoại tệ trên địa bàn. Trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện các đại lý có hành vi vi phạm thì áp dụng ngay các biện pháp xử lý theo quy định.

Đối với các tổ chức tín dụng được phép cung ứng dịch vụ ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước có Công văn số 2879/NHNN-QLNH yêu cầu phải đôn đốc, hướng dẫn các đại lý ủy nhiệm đổi ngoại tệ thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành về hoạt động đổi ngoại tệ; tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động của đại lý và áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định đối với các vi phạm.

Tùy theo tính chất và mức độ vi phạm của đại lý ủy nhiệm, Ngân hàng Nhà nước sẽ áp dụng các biện pháp xử lý thích hợp, kể cả việc xem xét hạn chế một số nghiệp vụ kinh doanh của tổ chức tín dụng được phép.

Nguồn: Báo điện tử Thời báo Kinh tế Việt Nam