Không hạn chế số lần gia hạn giấy phép sản xuất, kinh doanh thủy sản
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Thông tư 62/2008/TT-BNN sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thi hành Nghị định 59/2005/NĐ-CP ngày 4/5/4005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.

Theo đó, thời hạn của giấy phép được gia hạn thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 5 của Nghị định 59/2005/NĐ-CP, tức là, “mỗi giấy phép được gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn không quá 12 tháng”. Thông tư 62 bỏ quy định: “Số lần gia hạn giấy phép không quá 3 lần” tại Thông tư 02.

Thông tư 62 cũng sửa đổi, bổ sung Điểm b, khoản 6, Mục III của Thông tư 02 về kinh doanh thức ăn nuôi thủy sản. Cụ thể, người quản lý hoặc nhân viên bán hàng của cơ sở phải có trình độ trung cấp trở lên về 1 trong các chuyên ngành: nuôi trồng thủy sản, thú y, chăn nuôi, sinh học hoặc có chứng chỉ tập huấn hợp pháp về thức ăn nuôi thủy sản do các cơ quan có thẩm quyền cấp.

Như vậy, chuyên ngành đào tạo của người quản lý hoặc nhân viên bán hàng được mở rộng hơn ngoài nuôi trồng thủy sản như quy định trong Thông tư 02.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ