Kiểm soát việc giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 2008
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo đó, để thực hiện tốt công tác quản lý thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2008 đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, Bộ Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện ngay một số việc như: Tổng hợp, báo cáo số liệu giải ngân vốn đầu tư từ đầu năm đến thời điểm 30/6/2008, nêu rõ nguyên nhân dẫn đến việc chậm giải ngân, biện pháp khắc phục và khả năng hoàn thành kế hoạch năm 2008. Bộ Xây dựng sẽ xem xét, cắt giảm vốn đã giao trong kế hoạch 2008 đối với các dự án đã được giao vốn nhưng đến thời điểm này vẫn chưa triển khai thực hiện để điều chuyển cho các dự án khác có khối lượng thực hiện nhưng còn thiếu vốn.

Để việc báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư đi vào nề nếp, bắt đầu kể từ ngày 01/8/2008, Bộ Xây dựng yêu cầu các Chủ đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ quản lý báo cáo tình hình giải ngân hàng tháng về Bộ. Báo cáo có thể gửi bằng thư điện tử hoặc Fax về Vụ Kế hoạch Tài chính.

Nguồn:  Báo Điện tử Diễn đàn doanh nghiệp