Kiên Giang tập trung thu hút các tập đoàn lớn, nhà đầu tư có tiềm lực
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

UBND tỉnh Kiên Giang vừa có Quyết định ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021 – 2025.

Du lịch là một trong những lĩnh vực tỉnh Kiên Giang quan tâm thu hút đầu tư

Theo đó, mục tiêu Chương trình đề ra là nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư; tập trung thu hút các tập đoàn lớn, nhà đầu tư có tiềm lực trên các lĩnh vực gồm: nông nghiệp toàn diện, công nghiệp có lợi thế, dịch vụ, kinh tế biển… nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội của Tỉnh gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nhanh, bền vững, bảo vệ môi trường, giải quyết các vấn đề xã hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

Về định hướng thu hút đầu tư giai đoạn 2021 – 2025, trong lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh Kiên Giang thu hút các dự án phát triển nông nghiệp sản xuất hàng hoá quy mô lớn, chất lượng, ứng dụng công nghệ cao, xanh, sạch, hữu cơ hướng tới kết hợp du lịch nông nghiệp nông thôn; ứng dụng khoa học công nghệ nuôi trồng thủy sản; phát triển sản phẩm chủ lực, đặc sản (OCOP) theo hướng hữu cơ gắn với phát triển du lịch bền vững. Thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn gồm các lĩnh vực như: công nghiệp chế biến, đóng gói, dịch vụ, làng nghề gắn với bảo vệ môi trường.

Về công nghiệp, tăng cường thu hút dự án công nghệ mới, công nghệ sạch, công nghệ số, sản xuất lắp ráp, chế tạo; phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp, công nghiệp chế biến nông thủy sản, công nghiệp sử dụng nhiều lao động sản xuất cho xuất khẩu (may mặc, giày da, điện tử…); công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường; các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp; phát triển công nghiệp năng lượng gồm: điện gió, điện khí, điện mặt trời… và năng lượng tái tạo khác.

Về dịch vụ, thu hút dự án phát triển các trung tâm thương mại, dịch vụ hiện đại; tổ hợp khu vui chơi, giải trí chất lượng cao. Ưu tiên thu hút đầu tư hạ thương mại, đầu tư khai thác và quản lý mạng lưới chợ đầu mối, chợ nông thôn, chợ đêm…

Cụ thể, Tỉnh kêu gọi đầu tư vào các ngành dịch vụ như: viễn thông, công nghệ thông tin, vận tải, logistics, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, dịch vụ y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, dịch vụ văn hóa thể thao, dịch vụ thương mại, hạ tầng các khu du lịch, điểm du lịch; dự án phát triển du lịch thông minh, ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý nhà nước về du lịch, quản lý điểm đến, quản lý doanh nghiệp; cung cấp thông tin và trải nghiệm phục vụ khách du lịch.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào hoạt động thương mại khu vực biên giới Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, Cửa khẩu quốc gia Giang Thành gắn kết với phát triển thương mại ở TP. Phú Quốc, trung tâm đô thị tại huyện Kiên Lương và TP. Rạch Giá.

Đầu tư dịch vụ vận tải, kho bãi chuyên nghiệp, các dịch vụ trọn gói phục vụ giao thông vận tải đường bộ, đường biển, đường hàng không…

Đặc biệt, về kinh tế biển, Kiên Giang quan tâm kêu gọi đầu tư phát triển các lĩnh vực: nuôi trồng thủy hải sản, đặc biệt là nuôi biển; đánh bắt và chế biến hải sản; phát triển du lịch và dịch vụ biển; các cảng biển trọng điểm tại Rạch Giá, Phú Quốc, Kiên Lương, Hà Tiên, Kiên Hải.

UBND tỉnh Kiên Giang giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch  chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tổ chức triển khai, theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện Chương trình Xúc tiến đầu tư tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, làm đầu mối tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, định kỳ 06 tháng, hàng năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện Chương trình này. Căn cứ nhu cầu, tình hình thực tiễn tham mưu, đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Chương trình Xúc tiến đầu tư hàng năm đảm để bảo mục tiêu, yêu cầu đặt ra và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Tổng kinh phí thực hiện Chương trình Xúc tiến đầu tư tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2025 dự kiến trên 13 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn vận động tài trợ và các nguồn tài chính hợp pháp khác.