Kim ngạch hàng hóa XNK 6 tháng đạt 124 tỷ USD
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong tháng 6-2013 đạt 21,73 tỷ USD, giảm 9,1% so kết quả thực hiện của tháng trước; trong đó, xuất khẩu đạt hơn 11 tỷ USD, giảm 5,7% và nhập khẩu là 10,72 tỷ USD, giảm 12,3%.

Với kết quả trên, cán cân thương mại hàng hoá của Việt Nam tính trong 6 tháng năm 2013 có mức thâm hụt 933 triệu USD, chỉ bằng 1,5% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Đối với khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tổng trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu trong 6 tháng năm 2013 là 72,29 tỷ USD, tăng mạnh 26,6% và chiếm 58,3% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước; trong đó, xuất khẩu đạt 37,16 tỷ USD, tăng mạnh 27,5% và nhập khẩu là gần 35,13 tỷ USD, tăng mạnh 25,7% so với kết quả thực hiện của cùng kỳ năm trước.

Đối với khối doanh nghiệp trong nước, tổng trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu trong 6 tháng năm 2013 là 51,72 tỷ USD, tăng 2,6% và chiếm 41,7% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam; trong đó, xuất khẩu đạt gần 24,38 tỷ USD, chỉ tăng  nhẹ 0,3% và nhập khẩu là 27,34 tỷ USD, tăng 4,9% so với kết quả thực hiện trong nửa đầu năm 2012.

Nguồn: Báo Hải quan điện tử