Kim ngạch xuất khẩu sang Nam Phi tăng 31% so với cùng kỳ
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

 

 Đáng chú ý là xuất khẩu sang hai thị trường Nigeria và Angola đã có sự phục hồi mạnh mẽ so với cùng kỳ năm trước trong khi kim ngạch xuất khẩu sang Senegan lại giảm 47%. Các mặt hàng xuất khẩu chính vẫn là gạo, cà phê, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, điện thoại, phương tiện vận tải và phụ tùng, máy móc thiết bị, sản phẩm dệt may và giày dép.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu sang Nam Phi đạt 170,45 triệu USD, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2011, trong đó đá quý và kim loại quý đạt 41 triệu USD, điện thoại và linh kiện đạt 35,5 triệu USD, máy vi tính, sản phẩm và linh kiện 20,8 triệu USD, giày dép các loại 17,7 triệu USD, máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng 6 triệu USD, hàng dệt may 5,9 triệu USD, cà phê 5,6 triệu USD, gạo 4,2 triệu USD… Kim ngạch xuất khẩu sang Ai Cập đạt 135,6 triệu USD, tăng 197%, trong đó hàng thủy sản 24,6 triệu USD, hạt tiêu 18,7 triệu USD, máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 16,5 triệu USD,  xơ, sợi dệt các loại 16 triệu USD, cà phê 11,3 triệu USD, phương tiện vận tải và phụ tùng 6,8 triệu USD. An-giê-ri, với kim ngạch xuất khẩu đạt 64,2 triệu USD, tăng 65% so với cùng kỳ 2011, trong đó cà phê chiếm 36 triệu USD, gạo 16,3 triệu USD… Kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Ghana đạt 57,7 triệu USD, tăng 80%, trong đó gạo chiếm 38,8 triệu USD. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Bờ Biển Ngà đạt 53,8 triệu USD, tăng 145% so với bốn tháng đầu năm 2011, trong đó gạo chiếm 50,5 triệu USD, hàng dệt may 1,1 triệu USD. Kim ngạch xuất khẩu sang Senegan đạt 42,1 triệu USD, giảm 47% so với bốn tháng đầu năm 2011, trong đó gạo chiếm 33,7 triệu USD, phương tiện vận tải và phụ tùng 5,2 triệu USD. Xuất khẩu sang Nigeria đạt 36,9 triệu USD, tăng 144% so với cùng kỳ năm trước, trong đó máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 18 triệu USD, phương tiện vận tải và phụ tùng 3,1 triệu USD. Kim ngạch xuất khẩu sang Angola đạt 23,8 triệu USD, tăng 187%, trong đó gạo chiếm 9,9 triệu USD, hàng dệt may 2,3 triệu USD. Trong 4 tháng đầu năm nay, xuất khẩu của Việt Nam sang châu Phi nhìn chung không gặp những khó khăn về bất ổn chính trị so với cùng kỳ năm 2011, đặc biệt là tại các thị trường Bắc Phi và Bờ Biển Ngà. Tuy nhiên, xuất khẩu gạo sang một số nước châu Phi như Senegan bị giảm mạnh do phải đối mặt với cuộc cạnh tranh của gạo giá rẻ Ấn Độ và Pakistan./. Theo TTNN