Kim ngạch xuất nhập tháng 4 khẩu giảm 3,9%
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 16,7 tỷ USD, giảm 3,2% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 17,5 tỷ USD, giảm 4,6%.

Với kết quả trên thì trong 4 tháng năm 2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 125,41 tỷ USD tăng 20,1% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 61,34 tỷ USD, tăng 15,4% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 64,07 tỷ USD,tăng 24,9%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 4/2017 ước tính thâm hụt 800 triệu USD, bằng 4,8% kim ngạch xuất khẩu trong tháng. Tính đến hết tháng 4/2017, Việt Nam nhập siêu gần 2,74 tỷ USD, bằng 2,2% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu:

Điện thoại các loại & linh kiện: Ước tính xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng 4/2017 là 3,6 tỷ USD, tăng 16,4% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 4/2017, xuất khẩu hàng điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 11,37 tỷ USD, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng dệt may: Ước tính trong tháng 4/2017, xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước đạt 1,85 tỷ USD, giảm 12% so với tháng trước và nâng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may 4 tháng/2017 lên 7,47 tỷ USD, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: Trị giá xuất khẩu trong tháng 4/2017 ước tính đạt 1,75 tỷ USD, giảm 20,1% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 4 tháng/2017 ước tính là 7,27 tỷ USD, tăng 44,3% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng giày dép: Trị giá xuất khẩu trong tháng 4/2017 ước tính đạt 1,05 tỷ USD, giảm 3,8% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 4 tháng/2017 lên 4,17 tỷ USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước.

Máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng: Trị giá xuất khẩu trong tháng 4/2017 ước tính đạt 1,1 tỷ USD, giảm 2,6% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 4 tháng/2017 ước tính là hơn 4 tỷ USD, tăng 38,8% so với cùng kỳ năm trước.

Phương tiện vận tải và phụ tùng: Trị giá xuất khẩu trong tháng 4/2017 ước tính  là 550 triệu USD, giảm 10,8% so với tháng trước, nâng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 4 tháng/2017 lên 2,26 tỷ USD, tăng 16,6% so với 4 tháng/2016.

Gỗ và sản phẩm gỗ: Trị giá xuất khẩu trong tháng 4/2017 ước tính là 630 triệu USD, giảm 11,7% so với tháng trước. Qua đó, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 4 tháng/2017 lên gần 2,41 tỷ USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng thủy sản: Ước tính trong tháng 4/2017, xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước là 620 triệu USD, tăng 2,8% so với tháng trước. Qua đó, nâng kim ngạch xuất khẩu hàng thủy sản 4 tháng/2017 lên 2,13 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

Gạo: Xuất khẩu trong tháng 4/2017 ước tính là 550 nghìn tấn, giảm 0,1% so với tháng trước và trị giá là 258 triệu USD, tăng 2,6%. Lượng xuất khẩu gạo trong 4 tháng/2017 ước đạt 1,84 triệu tấn với trị giá là 823 triệu USD, giảm 8,8% về lượng và giảm 8,1% về trị giá so với 4 tháng/2016.

Dầu thô: Xuất khẩu trong tháng 4/2017 ước tính là 723 nghìn tấn, tăng 53,8% so với tháng trước và trị giá là 296 triệu USD, tăng 63,3%. Lượng xuất khẩu dầu thô trong 4 tháng/2017 ước đạt 2,24 triệu tấn với trị giá là 933 triệu USD, giảm 6,1% về lượng và tăng 34,9% về trị giá so với 4 tháng/2016.

Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu:

Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng: Ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 4/2017 là 3,25 tỷ USD, giảm 0,2% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 4/2017, nhập khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng của cả nước là 11,32 tỷ USD, tăng 38,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện: Ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 4/2017 là 2,85 tỷ USD, giảm 4,6% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 4/2017, nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của cả nước là 10,45 tỷ USD, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm trước.

Điện thoại các loại và linh kiện: Ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 4/2017 là 1,05 tỷ USD, giảm 8,2% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 4/2017, nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 3,98 tỷ USD, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm trước.

Vải các loại: Ước tính nhập khẩu mặt hàng này trong tháng 4/2017 là 1 tỷ USD, tăng 0,4% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 4/2017, nhập khẩu vải các loại là 3,35 tỷ USD, tăng 7,1% so với 4 tháng/2016.

Sắt thép các loại: Ước tính trong tháng 4/2017 cả nước nhập khẩu 1,6 triệu tấn, tăng 8,7% và trị giá là 945 triệu USD, tăng 8,2% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu sắt thép các loại trong 4 tháng/2017 ước đạt gần 5,8 triệu tấn, giảm 5,9% và trị giá là 3,3 tỷ USD, tăng 45,4% so với cùng kỳ năm trước.

Chất dẻo: Ước tính nhập khẩu chất dẻo trong tháng 4/2017 là 420 nghìn tấn, giảm 6,8% và trị giá là 645 triệu USD, giảm 4,7% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 4/2017, nhập khẩu mặt hàng này của cả nước là 1,58 triệu tấn, trị giá là 2,36 tỷ USD, tăng 19,1% về lượng và tăng 32,2% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Kim loại thường khác: Ước tính trong tháng 4/2017 là 130 nghìn tấn, giảm 8,6% và trị giá là 445 triệu USD, giảm 8,8% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu kim loại thường khác trong 4 tháng/2017 ước đạt 513 nghìn tấn, giảm 11,8% và tổng kim ngạch ước đạt 1,72 tỷ USD, tăng 19,7% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Sản phẩm từ chất dẻo: Ước tính nhập khẩu mặt hàng này trong tháng 4/2017 là 430 triệu USD, giảm 7,5% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 4/2017, nhập khẩu sản phẩm từ chất dẻo đạt gần 1,6 tỷ USD, tăng 19,8% so với 4 tháng/2016.

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày: Ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 4/2017 là 520 triệu USD, tăng 0,3% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 4/2017, nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày của cả nước là 1,76 tỷ USD, tăng 10,2% so với 4 tháng/2016.

Xăng dầu các loại: Nhập khẩu trong tháng 4/2017 ước tính là 900 nghìn tấn, giảm 30,6% so với tháng trước và trị giá là 467 triệu USD, giảm 29,5%. Lượng nhập khẩu xăng dầu các loại trong 4 tháng/2017 ước đạt 3,85 triệu tấn, giảm 6,4% và trị giá ước đạt 2,06 tỷ USD, tăng 45,1% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Chí Tín
baodautu.vn