Lãi suất tiền gửi ngoại tệ vượt dự trữ bắt buộc tại NHNN là 0,5%/năm
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo Quyết định này, kể từ ngày 01/01/2009, NHNN áp dụng mức lãi suất đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ gửi tại NHNN của các TCTD là 0,5%/năm; đối với tiền gửi bằng ngoại tệ của Kho bạc Nhà nước tại NHNN cũng được áp dụng mức lãi suất 0,5%/năm.

Mức lãi suất này thay thế cho các mức lãi suất quy định tại Điều 3 Quyết định số 923/QĐ-NHNN ngày 20/7/2004 của Thống đốc NHNN về lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc đối với TCTD và quy định tại Quyết định số 667/2003/QĐ-NHNN ngày 26/6/2003 của Thống đốc NHNN về lãi suất tiền gửi đô la Mỹ không kỳ hạn của các TCTD, Kho bạc Nhà nước tại NHNN.

Nguồn: NHNN, 2/1