Lạng Sơn: Họp đánh giá tình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng năm 2021
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Ngày 14/7/2021, ông Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn chủ trì cuộc họp đánh giá tình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng năm 2021, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021.

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp
Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

Theo báo cáo, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Lạng Sơn chưa bao gồm vốn chương trình mục tiêu quốc gia là 2.761 tỷ đồng. Trên cơ sở nguồn vốn Trung ương giao và dự kiến khả năng nguồn thu của ngân sách tỉnh, tỉnh đã quyết định giao tổng vốn đầu tư công là 2.911 tỷ đồng, tăng 5,4% so với Trung ương phân bổ.

Tính đến hết tháng 6/2021 các chủ đầu tư đã thực hiện được khối lượng đạt 1.562 tỷ đồng, đạt 53,6% kế hoạch. Về công tác giải ngân, tính đến ngày 9/7/2021, đã giải ngân được 960 tỷ đồng, đạt 34,7% kế hoạch so với nguồn vốn trung ương giao và đạt 32,9% kế hoạch địa phương giao, thấp hơn so với 6 tháng đầu năm 2020. 

Phát biểu kết luận, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công là một nhiệm vụ quan trọng, tiến độ giải ngân nhanh, kịp thời sẽ góp phần trong thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Tuy nhiên trong 6 tháng đầu năm 2021, tuy đã có nhiều cố gắng nhưng kết quả giải ngân vốn đầu tư công còn đạt thấp so với 6 tháng đầu năm 2020.

Về nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2021, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị được giao chủ đầu tư dự án cần phải quán triệt sâu sắc tinh thần nhiệm vụ giải ngân là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Bên cạnh đó, cần phối hợp đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng các dự án, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư các dự án nằm trong danh mục khởi công mới để thực hiện khởi công trước 31/8/2021, đối với các dự án nằm trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 phải hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư trước 30/10/2021.

Đối với các dự án sử dụng vốn ODA, các chủ đầu tư phải quyết liệt hơn trong việc triển khai thi công, nghiệm thu giải ngân và đánh giá khả năng giải ngân để điều chỉnh kế hoạch vốn giao cho kịp thời. Đồng thời phải xây dựng kế hoạch giải ngân hàng tháng và có văn bản cam kết với UBND tỉnh, gửi trước ngày 25/7/2021.

Đồng chí giao Sở Kế hoạch Đầu tư rà soát các nguồn vốn để tham mưu điều hòa các nguồn vốn theo quy định, đồng thời, hằng tháng tổ chức họp đánh giá tiến độ giải ngân vốn đầu tư công để đảm bảo giải ngân theo tiến độ đề ra. Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường kiểm tra đôn đốc tình hình thực hiện các dự án và xử lý nghiêm các nhà thầu gây chậm tiến độ các dự án./.