Lấy ý kiến cho Dự thảo Nghị định về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung 3 điều của Nghị định 106/2005/NĐ-CP theo hướng tăng tính an toàn cho công trình lưới điện cao áp và những khu dân cư dưới lưới điện. Theo đó, đoạn đường dây dẫn điện trên không vượt qua nhà ở, nơi công cộng tập trung đông người, các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, các khu di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được Nhà nước xếp hạng phải được tăng cường các biện pháp an toàn về điện và xây dựng. So với quy định cũ, khoảng cách từ điểm thấp nhất của dây dẫn điện ở trạng thái võng cực đại đến mặt đất tự nhiên được quy định tăng lên; cụ thể, từ 11m lên 14m đối với điện áp đến 35KV, từ 12m lên 15m với điện áp trong khoảng 66-110KV; từ 13m lên 17m với điện áp 220KV. Nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt ở ngoài hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện hoặc giữa 2 đường dây dẫn điện trên không phải di dời khi không bảo đảm điều kiện về cường độ điện trường theo giới hạn quy định; khoảng cách theo phương nằm ngang giữa 2 dây dẫn pha ngoài cùng gần nhau nhất của 2 đường dây 500KV nhỏ hơn hoặc bằng 60m. Dự thảo Nghị định cũng nêu rõ, chủ các công trình đường dây cao áp hiện có phải xây dựng lộ trình và kế hoạch cải tạo để đáp ứng các điều kiện về khoảng cách an toàn.

Click vào đây để tải toàn văn Dự thảo Nghị định và tham gia góp ý  tại VIB Online .