Lấy ý kiến nhân dân cho Dự thảo NĐ về hoạt động thông tin tín dụng tư nhân
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Dự thảo Nghị định về hoạt động TTTD tư nhân bao gồm 7 chương, 22 điều quy định về hoạt động TTTD tại Việt Nam; quyền và nghĩa vụ của Công ty thông tin TD; mối quan hệ của Công ty này với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động TTTD. Đối tượng áp dụng của Nghị định là các công ty TTTD; tổ chức cấp TD; khách hàng vay; tổ chức và cá nhân có liên quan.

Dự thảo Nghị định quy định, Công ty TTTD phải có vốn pháp định là 30 tỷ đồng; có cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn về tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin; có phương án kinh doanh khả thi, không kinh doanh ngành nghề khác và phải có tối thiểu 20 tổ chức cấp TD cam kết thực hiện cung cấp TTTD.

Hoạt động TTTD bao gồm: Thu thập, xử lý, lưu giữ TTTD và cung cấp sản phẩm TTTD. TTTD là thông tin định danh của khách hàng vay và những người có quan hệ với khách hàng vay; thông tin về lịch sử cấp TD, thuê tài sản, mua hàng trả góp, trả chậm và các giao dịch khác có điều kiện về lãi suất, thời hạn phải trả, tiền thuê cũng như các thông tin về lịch sử trả nợ, hạn mức TD của khách hàng vay…

Tổ chức cấp TD có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin TD cho Công ty TTTD và có quyền khai thác sản phẩm TTTD để xem xét cấp TD cho khách hàng vay, kiểm soát các khoản TD, thu hồi nợ và mục đích khác được pháp luật cho phép.

Khách hàng vay có quyền sử dụng sản phẩm của Công ty TTTD để kiểm tra thông tin về bản thân tại kho dữ liệu của Công ty hoặc làm hồ sơ phục vụ việc xin cấp TD. Đồng thời, có quyền khiếu nại khi phát hiện TTTD của mình có sai sót.

Dự thảo Nghị định cũng đưa ra các quy định về thẩm quyền của Nhà nước đối với hoạt động TTTD, cũng như các quy định về giải quyết khiếu nại và các hình thức xử lý vi phạm về hoạt động này. Đáng chú ý, Công ty TTTD hoặc tổ chức cấp TD có thể bị phạt tiền tối đa 50 triệu đồng cho mỗi hành vi vi phạm.

Nhấn vào đây xem toàn văn Dự thảo Nghị định và góp ý. Doanh nhân và doanh nghiệp có thể đóng góp qua www.vibonline.com.vn 

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ