Lấy ý kiến cho đề tài “Các giải pháp bảo đảm quyền được thông tin của công dân góp phần phòng chống tham nhũng”
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo ông Đinh Văn Minh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra, Chủ nhiệm Đề tài, thông tin và quyền tự do thông tin là một trong số các quyền cơ bản của con người, được qui định trong Hiến pháp và pháp luật… Tuy nhiên, thực tế những năm qua cho thấy, người dân bị từ chối, thậm chí bị “hành” khi cần các thông tin về quản lý nhà nước. Nhiều cán bộ công chức, viên chức vẫn quan niệm công dân biết càng nhiều càng khó làm việc và đổ cho là bí mật nhà nước… Vì vậy, cần xây dựng hệ thống các giải pháp để đảm bảo quyền được thông tin về hoạt động của các cơ quan công quyền. Đặc biệt thông tin đến công dân một cách đầy đủ chính là giải pháp đảm bảo tính công khai minh bạch trong hoạt động công quyền, góp phần đắc lực PCTN. Ba nhóm giải pháp lớn mà Đề tài chỉ ra nhấn mạnh đến trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, công tác tuyền truyền phổ biến pháp luật và việc xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật trong việc cung cấp thông tin.

Tại hội thảo, đa số các ý kiến đồng ý đẩy mạnh nghiên cứu đề tài, nhất là trong thời điểm việc soạn thảo Luật Đảm bảo quyền tiếp cận thông tin đang được Chính phủ triển khai. Tuy nhiên, cần phải xác định rõ trong lĩnh vực PCTN người dân được quyền thông tin gì từ cơ quan nhà nước, phân loại thông tin như thế nào là mật, thông tin từ lĩnh vực nào là chủ yếu và các giải pháp cụ thể…

Nguồn: Báo Thanh tra