LHQ: Năm 2009, tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới không đạt 1%!?
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo bản báo cáo này, LHQ cũng đưa ra ý kiến về việc tăng cường những cải cách đối với cơ chế quản lý của các cơ cấu tài chính, cải tổ hệ thống dự trữ quốc tế, nỗ lực trong việc giảm bớt những tổn thương nghiêm trọng từ bão tố tài chính.

Theo dự đoán của LHQ, năm tới tốc độ tăng trưởng kinh toàn cầu giảm mạnh.

LHQ cho biết có thể năm tới tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới không đạt tới 1%, giảm nhiều so với mức tăng trưởng 2,5% của năm nay và giảm mạnh so với mức tăng trưởng 3,5% và 4% của 4 năm về trước.

Bản báo cáo cũng dự đoán, tốc độ tăng trưởng kinh tế của các nước phát triển trong năm sau là -0,5%, trong đó tốc độ tăng trưởng của kinh tế Mỹ và EU lần lượt là -1% và -0,7%, kinh tế Nhật là -0,3%. Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế của các nước đang phát triển là khoảng 4,6%, và của các nền kinh tế đang chuyển đổi là 5,3%.

Theo Tân hoa xã