Lợi nhuận Cấp nước Đà Nẵng tăng lên so với cùng kỳ bất chấp đại dịch Covid-19
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Giải trình của doanh nghiệp này chỉ ra các nguyên nhân làm lợi nhuận tăng lên trong Quý 2/2021 so với cùng kỳ năm trước là do tình hình kinh doanh có nhiều thuận lợi hơn so với Quý 2/2020.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất vừa mới công bố, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco, mã cổ phiếu DNN – UPCoM) trong Quý 2/2021 ghi nhận đạt mức 129,8 tỷ đồng- tăng 8,55% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 238,2 tỷ đồng.

Cấp nước Đà Nẵng vẫn có sự tăng trưởng doanh thu so với cùng kỳ năm trước.
Cấp nước Đà Nẵng vẫn có sự tăng trưởng doanh thu so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận trước thuế ghi nhận 41,8 tỷ đồng – tăng 57,1% so với cùng kỳ năm trước, tương đương với 15,2 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế ghi nhận mức 33,1 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2021, lợi nhuận sau thuế đạt mức 52,3 tỷ đồng.

Theo giải trình của doanh nghiệp này, nguyên nhân làm lợi nhuận tăng lên trong Quý 2/2021 so với cùng kỳ năm trước là do tình hình kinh doanh có nhiều thuận lợi hơn so với Quý 2/2020.

Theo báo cáo, lợi nhuận ngành nước Quý 2/2021 của Dawaco tăng so với Quý 2/2020 là 18,7 tỷ đồng. Điều này là nhờ cơ cấu giá kinh doanh dịch vụ thay đổi làm giá bán bình quân tăng 141 đồng/m3. Sản lượng nước ghi thu Quý 2/2021 là 22.732.619m3, Quý 2/2020 là 21.509.232m2 dẫn đến lợi nhuận tăng 3,03 tỷ đồng. Sản lượng nước ghi thu Quý 2/2021 là 22.732.619m3, tăng so với cùng kỳ năm 2020 là 1.223.387m3, dẫn đến lợi nhuận tăng 2,07 tỷ đồng. Các chi phí cố định trên 1m3 nước Quý 2/2021 giảm 635 đồng/m3 so với cùng kỳ năm 2020 dẫn đến lợi nhuận tăng 13,6 tỷ đồng.

Thứ hai, lợi nhuận các hoạt động kinh doanh khác (Xây lắp, vật tư, hoạt động tài chính) Quý 2/2021 là 3,4 tỷ đồng, cùng kỳ năm 2020 là 4,9 tỷ đồng, làm lợi nhuận giảm 1,4 tỷ đồng.

Thứ ba, lợi nhuận khác của Quý 2/2021 là âm 218 triệu đồng, cùng kỳ năm 2020 là 1,8 tỷ đồng, làm lợi nhuận giảm 2 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, năm 2021, mục tiêu doanh thu ngành nước của Dawaco sẽ đạt mức 481,9 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 127 tỷ đồng.

Tính chung đến nay, tổng tài sản của Dawaco đạt mức 1.353 tỷ đồng- tăng 55 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tài sản dài hạn đạt 806 tỷ đồng và tài sản ngắn hạn đạt 547 tỷ đồng. Nợ phải trả ghi nhận con số 646 tỷ đồng – tăng 76 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước; trong đó nợ dài hạn là 436,6 tỷ đồng – tăng 52,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước; nợ ngắn hạn đạt 209,3 tỷ đồng –tăng 22,7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Ghi nhận trong phiên giao dịch ngày 2/8/2021, cổ phiếu DNN trên sàn UPCOM của Dawaco có giá đóng cửa là 200VNĐ/ cổ phiếu; được ghi nhận từ thời điểm ngày 17/9/2020 đến nay. Đáng chú ý, mặc dù lệnh đặt mua khá nhiêu tuy nhiên gần như không có giao dịch phát sinh trên sàn chứng khoán đối với cổ phiếu DNN trong hơn 52 tuần qua.