Long An phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Trong 9 tháng đầu năm, ước giải ngân chỉ đạt 52,9% vốn, nhưng từ nay đến cuối năm tỉnh Long An phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công năm 2021.

Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch, tỉnh Long An tập trung thi công đẩy nhanh tiến độ công trình nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 830.

Theo UBND tỉnh Long An, năm 2021 tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển Tỉnh đã phân bổ cho các dự án là 5.554,5 tỷ đồng. Tính đến ngày 15/9/2021, khối lượng thực hiện là 2.629,0 tỷ đồng, đạt 47,3% kế hoạch; giải ngân là 2.572,1 tỷ đồng, đạt 46,3% kế hoạch.

Ước đến hết tháng 9/2021, khối lượng thực hiện 2.950,6 tỷ đồng, đạt 53,1% kế hoạch; giải ngân 2.940,4 tỷ đồng, đạt 52,9% kế hoạch, bằng 73% cùng kỳ (cùng kỳ giải ngân đạt 62,1% kế hoạch).

Trong đó, vốn huyện quản lý là 1.637,1 tỷ đồng; đến ngày 15/9 giá trị khối lượng thực hiện và giải ngân 825,9 tỷ đồng, đạt 50,5% kế hoạch. Ước đến hết tháng 9/2021,  khối lượng thực hiện và giải ngân 993,0 tỷ đồng, đạt 60,7% kế hoạch.

Vốn Tỉnh quản lý là 3.917,390 tỷ đồng; đến ngày 15/9 giá trị khối lượng thực hiện 1.803,0 tỷ đồng, đạt 46% kế hoạch; giá trị giải ngân 1.746,2 tỷ đồng, đạt 44,6% kế hoạch. Ước đến hết tháng 9/2021, khối lượng thực hiện 1.957,5 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch; giải ngân 1.947,3 tỷ đồng, đạt 49,7% kế hoạch.

UBND tỉnh Long An cho biết, từ nay đến cuối năm, Tỉnh sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao tốc độ tăng trưởng trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp hiện nay. Phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công năm 2021, trường hợp không đạt thì người đứng đầu đơn vị phải nhận trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Tỉnh.

Cụ thể, Tỉnh tập trung đôn đốc, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước. Khẩn trương triển khai 03 công trình trọng điểm và các công trình thuộc Chương trình huy động  mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ phục vụ phát triển công nghiệp, đô thị vùng kinh tế trọng điểm đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Đặc biệt là các công trình giao thông kết nối với TP.HCM như: Đường tỉnh 824 đoạn từ Tua Một đến cầu Kênh Ranh, huyện Đức Hòa; Đường tỉnh 827E; Đường vào cầu Rạch Dơi; Đường tỉnh 823D (trục mở mới Tây Bắc kết nối Long An – TP.HCM)…