Luật chưa… lường hết!
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Luật Đất đai khuyến khích nhà đầu tư tự thỏa thuận với người dân để GPMB. Nhưng hành lang pháp lý để quản lý “nghề” GPMB thì sẽ là trở ngại lớn nhất với khả năng ra đời của DN này. Vì, ngành kinh doanh của DN sẽ chịu điều chỉnh của luật nào thì còn… chưa rõ. Mà ngay danh mục hệ thống ngành nghề Việt Nam do Chính phủ ban hành hiện cũng chưa có tên ngành dịch vụ đền bù GPMB.

Đề nghị của DN không thể là bất ngờ, khó khăn đối với các cơ quan chức năng. Vì Luật Đất đai khuyến khích hoạt động đó. Nhưng rõ ràng, là hiện đang thiếu cơ sở pháp lý cụ thể với nguyện vọng ấy của DN. Và điều đó cho thấy là luật chưa lường hết, chưa được chuẩn bị cho khả năng “dịch vụ hóa” của những hoạt động vốn mặc nhiên được xem là thẩm quyền của Nhà nước.

Nguồn:  Báo Điện tử Diễn đàn doanh nghiệp