Một số ngân hàng điều chỉnh lãi suất
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Từ 2-2-2009, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) sẽ thực hiện theo biểu lãi suất tiền gửi mới. Lãi suất tăng dần từ kỳ ngắn hạn đến dài hạn và cao nhất ở 6,84%/năm (kỳ hạn 36 tháng-lĩnh lãi cuối kỳ). Lãi suất thấp nhất là 6%/năm kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng là 6,12%, 3 tháng là 6,24%, 6 tháng là 6,42%/năm, 9 tháng là 6,54%/năm, 12 tháng là 6,66%/năm.

Đối với USD, mức dưới 5.000 USD, lãi suất không kỳ hạn là 1,25%/năm, cao nhất là kỳ hạn từ 18 tháng đến 36 tháng là 3,5%/năm. Các kỳ hạn khác dao động từ 2,1% đến 3,5%, tăng dần theo thời hạn gửi tiền.

Dự báo trong đầu tuần tới, các ngân hàng sẽ thực hiện cơ cấu lại lãi suất đầu vào phù hợp để lãi suất cho vay không vượt mức 10,5%/năm như quy định.

Nguồn: Báo Điện tử An ninh thủ đô