Mức lãi suất mới cho tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo đó, mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước bằng đồng Việt Nam là 12%/năm, bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi là 7,8%/năm; lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu bằng đồng Việt Nam là 14,4%/năm, bằng ngoại tệ là 7,8%/năm; mức chênh lệch lãi suất được được tính hỗ trợ sau đầu tư đối với dự án vay vốn bằng đồng Việt Nam là 3,9%/năm và đối với dự án vay vốn bằng ngoại tệ là 0,96%/năm.

Đối với những dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội; dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn và dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; dự án tại các xã thuộc Chương trình 135… mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước sẽ thấp hơn (thấp hơn 0,6%/năm cho cả đồng Việt Nam và ngoại tệ).

Đối với những hợp đồng vay vốn tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu đã ký trước ngày Quyết định này có hiệu lực nếu chưa thực hiện việc giải ngân thì thực hiện theo quy định của Quyết định này hoặc nếu đã giải ngân một phần vốn vay thì được tiếp tục thực hiện mức lãi suất ghi trong hợp đồng tín dụng đã ký.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ